Velkommen til Baagøe Schou

Baagøe Schou er en moderne revisionsvirksomhed med ambitiøse mål på vegne af vore kunder og medarbejdere. Vi ser os selv som økonomisk coach og sparringspartner for vore kunder.

Baagøe Schou har siden 1970 serviceret et stigende antal kunder, der udgør et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.

Baagøe Schou beskæftiger i dag ca. 25 engagerede medarbejdere, heraf 3 statsautoriserede revisorer. Medarbejderstaben er på trods af en relativ lav gennemsnitsalder kendetegnet ved en stor stabilitet og høj anciennitet.

 Kvalitet og uddannelse har højeste prioritet. For at sikre dette, er Baagøe Schou medejer af RevisorGruppen Danmark, der danner rammen om medlemsfirmaernes faglige samarbejde.

RevisorGruppen Danmarks medlemsfirmaer er uafhængige statsautoriserede revisions firmaer, der er ejet og ledet lokalt.

På landsplan omfatter samarbejdet over 25 medlems-

firmaer og omkring 1.550 medarbejdere, hvoraf ca. 250 er statsautoriserede revisorer.

Gennem samarbejdet opnås det nødvendige grundlag for såvel at udvikle og tilpasse sig den hastige ændring i love, regler og standarder mv., gennemføre faglige udviklingsopgaver samt sikre løbende videreuddannelse og kvalitetssikring.

Samlet er vi store, men i dagligdagen er vi individuelle revisionsfirmaer med en tæt kundekontakt. Samtidig kan vi, når behovet opstår, drage fordel af den samlede styrke, uden at vi samtidig giver afkald på vor individualitet.

Internationalt er vi medlem af GMN, der ligeledes er et samarbejde af uafhængige revisions og rådgivningsfirmaer.

Forudsætningen for at kunne realisere vor målsætning er et veldefineret værdisæt, som danner grundstenen i vor virksomheds kultur.

Nyt fra RGD

Fradrag for lønudgifter

17. november 2017

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter

Ændringer på skatteområdet

13. november 2017

Der er indgået politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Erhvervs- og iværksætterudspil

27. september 2017

Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne

Splitleasing

13. september 2017

Vær opmærksom på formalitetskravene!