Moms & afgifter

Udefinereret

Salg af elevproducerede varer og ydelser bliver fritaget for moms

Pas på de momsmæssige konsekvenser!

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?

... når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen

Skat – og vi – er klar med en ny ydelse