Moms & afgifter

Udefinereret

Er der moms på en gratis kop kaffe - og hvorfor/hvor ikke?

Tingene udvikler sig hurtigt - og det gælder også moms ved virksomhedsoverdragelser

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?

... når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen

Salg af elevproducerede varer og ydelser bliver fritaget for moms

Pas på de momsmæssige konsekvenser!

Skat – og vi – er klar med en ny ydelse