Ydelser

Vi er som en moderne revisionsvirksomhed i stand til at udføre andet og mere end traditionelle revisionsopgaver.

Baagøe Schous målsætning er at være økonomisk coach og sparringspartner, hvis speciale er at omsætte regnskaber og nøgletal til nye muligheder og potentialer, der sikrer, at vore kunder altid er på økonomisk forkant.

Dette indebærer, at du som kunde køber en revisor - ikke et revisionsfirma. Hos Baagøe Schou får du én og samme person, der har overblikket hos dig.

 
Vi sikrer, at der er orden i tingene, og at du som kunde løbende har overblik over forretnings- og skattemæssige muligheder.

Gennem denne adfærd ønsker vi at demonstrere et "return on investment", for vi skal for dig som kunde altid være en god forretning.