Moms & afgifter

Udefinereret

– og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Reglerne ændres den 1. juli 2021

Frister for betaling af skatter mv. udskydes som følge af COVID-19-krisen

Hvad betyder det for skat, moms, told og afgifter?

Er det nu nødvendigt?

Fra dæk til chokolade – afgiften skal afregnes

Momsreglerne ændres med virkning fra 1. januar 2020

Er der moms på en gratis kop kaffe - og hvorfor/hvor ikke?

Tingene udvikler sig hurtigt - og det gælder også moms ved virksomhedsoverdragelser

Salg af elevproducerede varer og ydelser bliver fritaget for moms

Hvordan er det lige med fradrag i skat og moms?

Pas på de momsmæssige konsekvenser!

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?

... når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen

Skat – og vi – er klar med en ny ydelse