Moms & afgifter

Udefinereret

Er det nu nødvendigt?

Fra dæk til chokolade – afgiften skal afregnes

Momsreglerne ændres med virkning fra 1. januar 2020

Er der moms på en gratis kop kaffe - og hvorfor/hvor ikke?

Tingene udvikler sig hurtigt - og det gælder også moms ved virksomhedsoverdragelser

Salg af elevproducerede varer og ydelser bliver fritaget for moms

Pas på de momsmæssige konsekvenser!

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?

... når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen

Skat – og vi – er klar med en ny ydelse