Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten

Publikationen forklarer en række nye og bestående begreber

20-01-2003

Dansk regnskabsaflæggelse bliver mere og mere internationalt præget. Et fælles begrebsapparat kan såvel nationalt som internationalt være en fordel for regnskabslæserne.

Den nye årsregnskabslov følger i vid udstrækning den internationale regnskabsregulering. Dermed er der indført en række nye begreber, som regnskabsbrugerne skal til at vænne sig til.

Vi har følt, at en forklaring på de nye begreber - og for den sags skyld også nogle af de bestående - på mere traditionelt dansk kunne være en fordel. Derfor har vi udarbejdet denne publikation om begreberne før og nu.