Sundhed og velvære

Baagøe Schou assisterer en række virksomheder inden for området sundhed og velvære, såsom læger, tandlæger, fysioterapeuter, instruktører og massører mv. Vi tilbyder alle former for revisions-, regnskabs- og rådgivningsmæssig assistance til kunder inden f

Vi har gennem årene hjulpet mange kunder inden for sundhed og velvære med såvel selskaber som personligt drevne virksomheder, så uanset hvilket fokusområde, der er brug for revisorassistance til, kan vi hjælpe dig videre.

Virksomhedernes største udfordringer

Vi har stor erfaring med at betjene kunder inden for brancherne sundhed og velvære, og vi har erfaret, at virksomhederne i branchen i overordnede træk har udfordringer med:

  • Optimering af økonomi
  • Skatteplanlægning
  • Behandling af lønsum og moms
  • Generationsskifte

I det følgende uddybes ovennævnte områder, således at du kan få større viden om, hvad vi hos Baagøe Schou helt præcis kan hjælpe din virksomhed med.

Optimering af økonomi

Vores erfaring viser, at du som ejer ofte skal træffe væsentlige økonomiske beslutninger. Det kunne være i form af nye lokaler, maskiner, indgåelse af klinikfællesskab eller opkøb af andre i branchen.

I alle de ovenstående tilfælde har vi stor ekspertise med at analysere og rådgive om de mulige valg og scenarier, som du har. Det kunne være, om virksomheden skal købe eller lease udstyr? Skal investeringer ske via egenfinansiering eller via ekstern låneoptagelse? Hvad er fordelene og ulemperne herved? Vi sørger for at komme med de bedste råd om disse forhold ud fra en helhedsvurdering af virksomheden samt de behov, den har nu og fremadrettet.

Branchen er i øjeblikket præget af stor konsolidering, hvor en del vælger at indgå i kædesamarbejde eller i kontorfællesskaber. Vi har stor erfaring med både værdiansættelser af virksomheder inden for branchen samt rådgivning og sparring inden for indgåelse af klinikfællesskaber mv.

Vores økonomiske rådgivning er baseret på en optimering af din økonomi, så den vedvarende er i sund udvikling. Vi kan hjælpe dig inden for områder, som du måske ikke selv har det nødvendige kendskab til, idet vi kender systemet med dets regler, krav og muligheder.

Vi har blot ét mål for øje, og det er at hjælpe og rådgive dig på bedste vis. Det kan betale sig at benytte vores rådgivning, da vi aktivt kan bidrage til at optimere økonomien, så du opnår størst muligt udbytte af din egen indsats, og får øget din indtjening.

Vil du gerne høre om dine økonomiske muligheder?

Skatteplanlægning

Et af de væsentligste forhold, som du som ejer skal forholde dig til, er de skattemæssige forhold, som du og virksomheden er underlagt. Der er et hav af regler og muligheder, som er gældende, og som er væsentlige at forholde sig til løbende i din virksomheds ”livscyklus”. En af vores væsentlige opgaver er at rådgive dig inden for de muligheder og ”faldgrupper”, der er skattemæssigt, og at sørge for, at du benytter de regler og muligheder, der passer bedst til den givne situation, som du og din virksomhed er i. Her ser vi på, hvornår der skal ske investeringer? Hvad med pension? Hvad med reglerne i virksomhedsskatteordningen? Skal der ske omdannelse af virksomheden? Skal der etableres holdingstruktur? Vi sørger for, at alle de vigtige spørgsmål bliver overvejet og drøftet i god tid.

Som revisorer assisterer vi med ekspertviden inden for skatteplanlægning. Vi bistår gerne med at vurdere fordele og ulemper inden for alle de skatte- og afgiftsrelevante områder i din virksomhed.

Vil du gerne have vurderet, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis?

Behandling af lønsum og moms

Det er kendetegnet for branchen, at den er underlagt lønsumsafgift for en stor del af de ydelser, der leveres. Der er dog også en del af de services, som du leverer, der er momspligtige, og hvordan behandles disse? Vi har stor erfaring med at rådgive og servicere om behandlingen af disse forhold, således at der sker korrekte opgørelser og indberetninger til SKAT i forhold til lønsum, moms og splitmoms.

Hos Baagøe Schou har vi stor ekspertise inden for opgørelse af lønsum og moms. Vi sørger for løbende ajourføring inden for området, således at du som kunde altid oplever, at vi er opdateret med den nyeste lovgivning og regulering.

Har du brug for assistance til behandling af lønsum og momsrelaterede forhold?

Generationsskifte

I enhver virksomhed eller selskab kommer der et tidspunkt, hvor man skal til at overveje det næste step i forhold til generationsskifte. Hvad skal der ske med virksomheden? Skal den sælges? Skal der ske ”internt” generationsskifte eller et helt tredje scenarie.

Vi ser det som en af vores væsentligste opgaver at sikre, at dette forhold bliver rettidigt behandlet af dig som virksomhedsejer. Vi rådgiver om, hvilke forhold du skal være opmærksom på i forhold til den værdiansættelse, som andre vil foretage af virksomheden. Dette således, at du sikres at få den reelle værdi af virksomheden, og at denne værdi også bliver kendt for en potentiel køber/overtager af virksomheden.

I forhold til generationsskifte er der mange aspekter, der skal overvejes, ud over værdien af selve virksomheden. Hvad med dig selv som ejer? Er du ordentligt ”sikret” i forhold til tiden efter generationsskiftet? Her assisterer vi med de forhold, der er aktuelle for dig som person efterfølgende. På den måde kan du med tryghed foretage et generationsskifte og med ”ro i maven” i forhold til din og din eventuelle ægtefælles økonomiske situation se frem til tiden efter endt generationsskifte. Vi ser det som en af vores væsentligste opgaver, at vi i god tid begynder dialogen med dig om at planlægge og agere i forhold til ønsket om generationsskifte.

Brug for hjælp til at planlægge generationsskifte?

Mangler du rådgivning og overblik, der kan tage din virksomhed til det næste niveau?

Vi er din økonomiske sparringspartner, coach og rådgiver, og vi er bevidste om, hvilke udfordringer du står overfor. Vi har gennem tiden hjulpet mange kunder i branchen, og vi har derfor kendskab til, hvordan vi sammen kan løse dine udfordringer på bedste vis.

Vi er klar til at tage en uforpligtende snak med dig. Kontakt os gerne på +45 35 24 59 24 allerede i dag.