Entrepenører

Baagøe Schou har hjulpet flere entreprenører med deres virksomheds revision og regnskab

Vi har mange års erfaring med at assistere entreprenører med forskellige former for regnskabs- og revisionsopgaver. Vi tilbyder rådgivning inden for de fleste områder i branchen.

Entreprenørens udfordringer

Som entreprenør er der mange ting, man skal forholde sig til, og det er ikke altid lige nemt. Hos Baagøe Schou har vi erfaret, at det især er følgende områder, som entreprenører har udfordringer med:

  • Projektstyring/lønsomhed
  • Risikostyring
  • Medarbejderressourcer
  • Likviditet og garantistillelser

I det følgende uddyber vi, hvad de ovennævnte områder indebærer, og hvordan Baagøe Schou kan hjælpe dig med at løse eventuelle udfordringer, som du kan støde på som entreprenør.

Projektstyring/lønsomhed

Som entreprenør er det vigtigt at have et godt overblik over sine projekter, så du er sikret en korrekt registrering af alle ressourcer og kan sikre dig, at din virksomheds budgetter bliver overholdt. Med effektiv projektstyring kan du blandt andet lave realistiske tidsplaner, sørge for at overholde dem og styre betalinger.

Baagøe Schou kan hjælpe dig med at få styr på din virksomheds projektbudgettering og senere opfølgning, så du kan få det nødvendige overblik og opnå en bedre bundlinje.

Vil du øge din virksomheds lønsomhed med effektiv projektstyring?

Risikostyring

Risikostyring handler som udgangspunkt om at reducere antallet af tabsgivende hændelser og uhensigtsmæssige løsninger i din virksomhed. Det kan for eksempel være brug af egne ansatte frem for underleverandører. Det er ikke alle risici, som kan undgås med sikkerhed, men antallet og omfanget af dem kan begrænses væsentligt ved at igangsætte systematisk risikostyring så tidligt som muligt. På den måde kan du få en god forståelse for betydningen af risici, og hvordan du skal håndtere dem.

Det er vigtigt at få etableret en god risikokommunikation i hele din virksomhed. Det er et område, Baagøe Schou kan hjælpe dig med. Vi kan rådgive dig, så du er godt klædt på med hensyn til risikostyring, og vi kan assistere dig med at finde de mest optimale tekniske og økonomiske løsninger.

Vil du vide, hvordan du skaber et overblik over mulige risici og dertilhørende sikringsmæssige tiltag?

Medarbejderressourcer

Det er vigtigt at kunne tiltrække og fastholde gode medarbejdere, som kan bidrage til og vedligeholde din virksomheds gode omdømme. Fastholdelse af vigtige nøglepersoner kan blandt andet ske via bonusordninger og medejerskab. Ved at udnytte din virksomheds medarbejderressourcer bedst muligt kan du også styrke virksomhedens bundlinje.

Hos Baagøe Schou har vi den nødvendige viden om optimering af medarbejderressourcer, og vi rådgiver dig gerne i forhold til indsatsområder til at fastholde dine medarbejdere.

Skal vi hjælpe dig med at fastholde dine dygtige medarbejdere?

Likviditet og garantistillelser

Som entreprenør skal du kunne sikre tilstrækkelig arbejdskapital og afdække garantistillelser via bank eller forsikringsselskab. Garantier kan blandt andet sikre din virksomhed mod overraskelser og begrænse trækket på din virksomheds likviditet generelt.

Baagøe Schou kan rådgive dig om mulighederne for garantistillelser, og hvordan du samtidig kan styrke din likviditet.

Mangler du klarhed omkring dine muligheder inden for afdækning af garantistillelser?

Mangler du rådgivning og overblik, der kan tage din virksomhed til det næste niveau?

Vi er din økonomiske sparringspartner, coach og rådgiver, og vi er bevidste om, hvilke udfordringer du står overfor. Vi har gennem tiden hjulpet mange entreprenører, og vi har derfor kendskab til, hvordan vi sammen kan løse dine udfordringer på bedste vis.

Vi er klar til at tage en uforpligtende snak med dig. Kontakt os gerne på +45 35 24 59 24 allerede i dag.