Persondatapolitik

Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for de, som vælger at besøge vores hjemmeside. Denne politik beskriver, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.


(1) Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi må indsamle, opbevare og bruge følgende typer personlige data:

(a)   oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af denne hjemmeside, herunder din IP-adresse, geografiske placering, browsertype, henvisningskilde, besøgstid og antal sidevisninger. Vi har i forbindelse hermed anonymiseret din IP adresse overfor Google, så du er anonym overfor Google når du besøger vor hjemmeside,

(b)   oplysninger vedrørende eventuelle transaktioner mellem dig og os på eller i forbindelse med denne hjemmeside,

(c)   oplysninger, som du giver os med henblik på at registrere dig hos os,

(d)  oplysninger, som du giver os med henblik på at abonnere på vores hjemmesideydelser, e-mailmeddelelser og/eller nyhedsbreve, og

(e)   andre oplysninger, som du vælger at sende til os.
 

(2) Cookies

Vi bruger cookies for at gøre hjemmesiden mere effektiv. De fleste browsere tillader kontrol af cookies gennem browserindstillingerne. Vær dog opmærksom på, at dette kan påvirke din brug af denne og andre hjemmesider negativt. Yderligere oplysninger om vores brug af cookies findes i vores cookiebeskrivelse.
 

(3) Brug af dine personlige data

Personlige data indsendt på denne hjemmeside vil blive brugt til de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik eller i relevante dele af hjemmesiden.

Vi må bruge dine personlige oplysninger til at:

(a)   administrere hjemmesiden,

(b)   forbedre din browseroplevelse ved at tilpasse hjemmesiden,

(c)   muliggøre din brug af de tilgængelige tjenester på hjemmesiden,

(d)  sende dig generel (ikke-markedsføring) kommerciel information,

(e)   sende dig e-mailmeddelelser, som du specifikt har anmodet om,

(f)   sende dig vores nyhedsbrev og anden marketingkommunikation vedrørende vores forretning eller virksomhederne af nøje udvalgte tredjeparter, som vi mener, kan have interesse for dig via post eller, hvor du specifikt har aftalt det, via e-mail eller lignende teknologi (du kan når som helst oplyse os, hvis du ikke længere ønsker at modtage denne form for markedsføringskommunikation),

(g)   give tredjeparter statistiske oplysninger om vores brugere - men disse oplysninger vil ikke blive brugt til at identificere nogen enkeltbruger, og

(h)   beskæftige os med henvendelser og klager fra eller omkring dig vedrørende hjemmesiden.

Såfremt du sender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside, vil vi offentliggøre og ellers bruge disse oplysninger i overensstemmelse med den fuldmagt hertil, som du giver os.
 

(4) Oplysninger

Vi må muligvis videregive oplysninger om dig til vores medarbejdere, myndigheder, leverandører eller underleverandører, såfremt det er rimeligt nødvendigt for de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik.

Herudover kan vi udlevere oplysninger om dig:

(a)   i det omfang vi er forpligtet til at gøre det ved lov,

(b)    i forbindelse med enhver retssag eller fremtidig retssag, og

(c)    med henblik på at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder at give andre oplysninger med henblik på bedrageribekæmpelse og reduktion af kreditrisiko).

Medmindre andet fremgår af denne privatlivspolitik, giver vi ikke dine oplysninger til tredjepart.
 

(5) Internationale dataoverførsler

Vi benytter alene it-leverandører, der varetager databehandling for os i Danmark og EU.
 

(6) Sikkerheden af ​​dine personlige data

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Du er ansvarlig for at holde dine eventuelle adgangskoder og brugeroplysninger fortrolige. Vi vil ikke bede dig om dit kodeord.
 

(7) Ændringer i privatlivspolitikken

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at lægge en ny version på vores hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer.
 

(8) Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, som vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Hvis du mener, at de persondata, som vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og vi gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, såfremt du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Du har mulighed for at afmelde nyhedsbreve i bunden af e-mails med nyhedsbreve. Dette gøres ved at trykke på ”Afmeld nyhedsbrev”. Herefter slettes din e-mailadresse fra systemet. Du kan også sende en e-mail til fagliginfo@bsrev.dk , hvis du ønsker at blive slettet fra systemet.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som de er indsamlet til.
 

(9) Tredjeparts websteder

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for privatlivspolitikker eller -praksis for tredjepartshjemmesider.
 

(10) Opdatering af oplysninger

Lad os vide, om de personlige oplysninger, som vi har om dig, skal rettes eller opdateres.
 

(11) Kontakt

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du skrive til os på fagliginfo@bsrev.dk.
 

(12) Datastyring

Datastyringsansvarlig for vores hjemmeside er statsautoriseret revisor Nikolaj Kure Jensen.