Vi har assisteret flere virksomheder inden for produktion af fødevarer gennem årene, og vi har klaret enhver opgave, som vi har fået stillet. Vores erfarne medarbejdere står til rådighed, uanset hvad du skal have hjælp til inden for revision, regnskab eller rådgivning.

En produktionsvirksomheds største udfordringer

Nogle af områderne, som en produktionsvirksomhed kan have udfordringer med, og som de ofte søger et revisionsfirma til at klare, består blandt andet af:

  • Produktionsstyring/brug af automatisering
  • Dækningsbidragsanalyse/lønsomhed
  • Lagerstyring/likviditetsbinding
  • Finansiering af produktionsudstyr og debitorer

I de følgende afsnit vil vi uddybe ovennævnte områder, så du kan få en forståelse for, hvordan vi hjælper din virksomhed.

Produktionsstyring/brug af automatisering

Vores erfaring er, at indehavere af produktionsvirksomheder ønsker at lette logistikken i deres virksomheder, og det kan gøres ved automatisering. I dag er det muligt at automatisere og derved optimere produktionsprocesser, som før har været svære at automatisere, ved hjælp af robotteknologi. Når du bruger robotter til fødevareproduktion og pakning, kan du effektivisere din virksomhed ved at øge produktiviteten og fleksibiliteten.

Hos Baagøe Schou hjælper vi med at udarbejde cost benefit-analyser. Igennem disse beregnes der blandt andet, hvilke økonomiske fordele der er i forbindelse med at overgå til en større automatisering.

Skal vi hjælpe dig med at udarbejde en cost benefit-analyse?

Dækningsbidragsanalyse/lønsomhed 

At skabe lønsomhed kræver en nøje styret økonomi. Det er især nyttigt at vide, hvor stort et beløb du har til rådighed til at dække faste omkostninger i virksomheden efter de direkte omkostninger. En dækningsbidragsanalyse giver dig et indblik i din virksomheds indtægter, når de direkte omkostninger er trukket fra. Når du kender virksomhedens dækningsbidrag, kan du udregne dækningsgraden ved at sætte det beregnede dækningsbidrag i forhold til virksomhedens omsætning. Derved får du dækningsbidraget i procent.

Baagøe Schou har stor ekspertise inden for dækningsbidragsanalyse, og vi kan hjælpe dig med at få et overblik over dækningsbidraget pr. produkt eller kategori og derved finde ud af, hvad din virksomhed tjener flest penge på.

Vil du gerne vide, hvilke produkter der er de mest lønsomme for din virksomhed?

Lagerstyring/likviditetsbinding

I enhver produktionsvirksomhed ved vi, at lageret binder en stor del af virksomhedens likviditet, og hvis man formår at forbedre overblikket og processerne, kan virksomheden blive økonomisk belønnet.

Via beregning af nøgletal (lagerets omsætningshastighed) på forskellige lagergrupper kan Baagøe Schou beregne den økonomiske fordel (likviditet og sparede renter på en eventuel kassekredit) for din virksomhed, hvis du vil fokusere på reduktion af dine lagerbindinger. Med andre ord kan vi hjælpe med at se muligheder for en reduktion af dine enhedsomkostninger samt gennemløbstiden, hvilket har positive konsekvenser for din virksomheds likviditetsbinding.

Vil du gerne reducere dine lagerbindinger?

Finansiering af produktionsudstyr og debitorer 

Finansieringen af produktionsudstyr kan veje tungt i budgettet, og derfor vælger mange virksomheder at lease produktionsudstyret frem for at købe det. Det er en god løsning, hvis du ønsker en fleksibel finansieringsform. Ved at lease produktionsudstyr kan du betale for det i takt med, at udstyret hjælper dig med at tjene penge ind til din virksomhed, og du undgår samtidig at binde kapital og likviditet.

Hvis din virksomhed er i vækst og ønsker at optimere pengestrømmen, bør du overveje debitorfinansiering, som er en løbende finansieringsløsning, der blandt andet styrker din virksomheds muligheder for at forbedre likviditeten, øge salg og dermed vækst. Når du benytter debitorfinansiering, stiller finansieringsselskaber likviditet til rådighed for din virksomhed ved belåning af fakturaer i takt med, at virksomheden gennemfører salg. Der er flere muligheder; blandt andet factoring, almindelig debitorbelåning samt finansiering via virksomhedspant. Factoringaftalen er både en finansiel og en administrativ tjeneste i form af blandt andet sparet tid og registrering af betaling.

Baagøe Schou kan rådgive dig i forhold til den bedste finansieringsløsning, der er skræddersyet til din virksomheds behov.

Ønsker du at få mest muligt ud af dine finansieringsløsninger?

Mangler du rådgivning og overblik, der kan tage din virksomhed til det næste niveau?

Vi er din økonomiske sparringspartner, coach og rådgiver, og vi er bevidste om, hvilke udfordringer du står overfor. Vi har gennem tiden hjulpet mange produktionsvirksomheder, og vi har derfor kendskab til, hvordan vi kan løse dine udfordringer sammen på bedste vis.

Vi er klar til at tage en uforpligtende snak med dig. Kontakt os gerne på +45 35 24 59 24 allerede i dag.