Værdisæt hos Baagøe Schou

For os handler det om at have en tro på og følge principper for, hvordan Baagøe Schou fortsat skal udvikle sig. Kernen i vores virksomhedskultur er følgende tre værdiord:

Ansvarlige

Baagøe Schou skal til enhver tid levere en faglig kompetent ydelse.
Dette kræver, at vi tager ansvar for vores kunder og os selv. Ansvar handler både om at sige ”til” og sige ”fra”.

Åbne

Baagøe Schou udgør et hold af engagerede partnere og medarbejdere, hvor der er plads til forskellighed, men hvor alle spiller for hinanden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger, og det er i denne rummelighed, at vi får skabt det bedste i os alle.

Fremsynede

Baagøe Schou lever af at se muligheder og potentialer for vores kunder.
Dette kræver, at vi er i konstant udvikling og sikrer nogle menneskelige ressourcer, der altid er på forkant såvel fagligt som personligt.

Disse tre værdiord vil altid være en integreret del af vores daglige adfærd.