Arkitektvirksomheder

Baagøe Schou kender arkitektvirksomheder ud og ind. Vi tilbyder alle former for revisions-, regnskabs- og rådgivningsmæssig assistance til alle størrelser af arkitektvirksomheder

Vi har gennem årene hjulpet mange arkitekter, store som små. Så uanset størrelsen af arkitektvirksomheden, og uanset hvilket fokusområde der er brug for revisorassistance til, kan vi hjælpe dig videre.

Arkitekters største udfordringer

Baagøe Schou er specialister inden for branchen, og vi har erfaret, at arkitekter i overordnede træk har udfordringer med:

  • Optimering af økonomi
  • Risikostyring
  • Skatteplanlægning
  • Medarbejderressourcer
  • Strategi

I det følgende uddybes ovennævnte områder, således at du kan få større viden om, hvad vi hos Baagøe Schou helt præcis kan hjælpe din virksomhed med.

Optimering af økonomi

Vores erfaring viser, at når du som arkitekt brænder for dit erhverv og derfor har stor fokus på at skabe fin og nytænkende arkitektur, så er det vigtigt at have en rådgivende person på sidelinjen, som kan være med til at skabe en form for fokusændring. Selv om det at skabe fin og nytænkende arkitektur er et vigtigt fokus, så er det lige så vigtigt, at du har overblik over, hvordan dine projekter kører økonomisk. Det er her, at vi kommer ind i billedet, da vi kan hjælpe dig med optimering og håndtering af virksomhedens økonomi.

Vores økonomiske rådgivning er baseret på en optimering af din økonomi, så den vedvarende er i sund udvikling. Vi kan hjælpe dig inden for områder, som du måske ikke selv har de nødvendige kompetencer til i din virksomhed, idet vi kender branchen med dens regler, krav og muligheder. Samtidig opnås der mere tid til netop at fokusere på at skabe fin og nytænkende arkitektur.

Vi har blot ét mål for øje, og det er at hjælpe og rådgive dig på bedste vis. Det kan betale sig at benytte vores rådgivning, da vi aktivt kan bidrage til at optimere økonomien, så du opnår størst muligt udbytte af din egen indsats og får øget din indtjening.

Vil du gerne høre om dine økonomiske muligheder?

Risikostyring

Inden for arkitekturens verden er risikostyring særdeles væsentlig - især i forhold til økonomien på projekterne. Er det eksempelvis et projekt, som forløber sig over flere år, skal der være en god projektbeskrivelse og projekteringsplan for at afdække risikoen.

Som leder er det dit ansvar at evaluere og håndtere virksomhedens risici, hvilket kan være en stor udfordring. Som revisor kan vi hjælpe med at rette fokus på de større risikoområder samt drøfte retningslinjerne og politikkerne på området.

Skal vi hjælpe dig med overvågningen af risici for dine projekter?

Skatteplanlægning

På visse projekter bliver man først beskattet af indtægten den dag, hvor projektet er afleveret og afsluttet. Det kan altså have stor betydning for virksomhedens likviditet, at afregning af skat, moms og afgifter foregår optimalt og planmæssigt.

Som revisorer assisterer vi med ekspertviden inden for skatteplanlægning. Vi bistår gerne med at vurdere fordele og ulemper inden for alle de skatte- og afgiftsrelevante områder i din virksomhed.

Vil du gerne have vurderet, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis?

Medarbejderressourcer

For din arkitektvirksomhed er det vigtigt, at du er dygtig til at tiltrække og fastholde gode arkitekter. Når du først har skabt dig et navn, spiller det en stor rolle, at du har nogle dygtige medarbejdere, som kan være med til at vedligeholde dette navn.

Hos Baagøe Schou har vi stor viden om ejerstruktur, bonusordninger og indsatsområder til fastholdelse af medarbejdere.

Har du brug for hjælp til indsatsområder til fastholdelse af dine arkitekter?

Strategi

Alt i alt handler det om at have en strategi for virksomhedens udvikling. Er du på forkant med virksomhedens behov, og sørger du for, at forretningen har et værdigrundlag, som kan danne basis for den videre udvikling?

Vi kan bistå dig i arbejdet med udarbejdelse af virksomhedens strategiplaner, herunder opsætning af de økonomiske mål. Strategien udvikles og tilrettelægges med afsæt i virksomhedens eller den specifikke afdelings vision, målsætninger, handleplaner og ressourcer.

Hvilken strategisk position vil du gerne have?

Mangler du rådgivning og overblik, der kan tage din virksomhed til det næste niveau?

Vi er din økonomiske sparringspartner, coach og rådgiver, og vi er bevidste om, hvilke udfordringer du står overfor. Vi har gennem tiden hjulpet mange arkitektvirksomheder, og vi har derfor kendskab til, hvordan vi sammen kan løse dine udfordringer på bedste vis.

Vi er klar til at tage en uforpligtende snak med dig. Kontakt os gerne på +45 35 24 59 24 allerede i dag.