Om os

Baagøe Schou har siden 1970 serviceret et stigende antal kunder, der udgør et bredt udsnit af dansk erhvervsliv

Hos Baagøe Schou er vi et ambitiøst og professionelt revisionsfirma bestående af mere end 30 engagerede medarbejdere, hvoraf 5 er statsautoriserede revisorer. Vi stiller høje krav til os selv, og kvaliteten af vores arbejde er altid af højeste prioritet.

Hos Baagøe Schou er du og din virksomhed sikret:

  • En professionel og personlig rådgivning
  • En økonomisk tryghed
  • En revisor, der engagerer sig i din virksomheds mål
  • Et tæt samarbejde med din revisor
  • En revisor med høj faglig viden inden for regler, love og standarder

Vi tager ansvar og holder, hvad vi lover

Som kunde hos Baagøe Schou vil du opleve et ægte, personligt engagement og en indsats, der drejer sig om at skabe fremgang og udvikling for dig og din virksomhed. Vi er dygtige til vores arbejde, og hos os får du den bedst mulige rådgivning.

For os handler det om at sætte vores kunder i centrum og skabe et stærkt fagligt samarbejde, som er til gavn for dig og din virksomhed. Vi er både økonomisk coach og sparringspartner for vores kunder, og vi ønsker, at vores værdisæt skinner igennem i alt, hvad vi foretager os.

Kernen i vores virksomhedskultur er følgende tre værdiord:

  • Ansvarlige: Vi tager ansvar for os selv og vores kunder, og vi ved, hvornår der skal siges ”til” og ”fra”.
  • Åbne: Vi ser muligheder frem for begrænsninger, og det er i denne rummelighed, at vi får skabt det bedste i os alle.
  • Fremsynede: Vi er i konstant udvikling såvel fagligt som personligt.

 

Nationale og internationale relationer – 3 fagekspertiser

RevisorGruppen Danmark

RevisorGruppen Danmarks medlemmer er uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder, der er ejet og ledet lokalt. På landsplan omfatter samarbejdet mere end 20 revisionsvirksomheder og mere end 1.550 medarbejdere, hvoraf ca. 250 er statsautoriserede revisorer.

Hos Baagøe Schou er vi medejere af RevisorGruppen Danmark. Dette indebærer, at RevisorGruppen Danmark er Baagøe Schous faglige backup-office, hvor specialister inden for revisions- og regnskabsområdet, vejleder os, når vi har meget komplekse problemstillinger.

Gennem samarbejdet opnås det nødvendige grundlag for både udvikling samt tilpasning i takt med de hastige ændringer i love, regler og standarder mv.

Revitax

Revitax er et firma, der har specialiseret sig i skatte- og momsrådgivning. De har eksisteret siden 1987, og blandt deres mere end 10 ansatte findes nogle af landets mest erfarne skatte- og momsrådgivere.

Baagøe Schou har ligeledes et medejerskab af Revitax. Vi samarbejder med Revitax’ specialister, når der skal løses komplicerede skatte- og momsrådgivningsopgaver. På den måde er vi sikre på, at vi altid kan løse opgaven for vores kunder.

GMN International

Internationalt er vi medlem af GMNI, der er et samarbejde af juridisk uafhængige revisions- og rådgivningsfirmaer.

Læs mere om GMN International på hjemmesiden.

Vi bruger i det daglige virke GMNI i relation til danske kunder, der ønsker at etablere en virksomhed i udlandet, samt i relation til udenlandske kunder, der ønsker at etablere en virksomhed i Danmark.

Vi ser således os selv, som en ansvarlig, åben og fremsynet revisionsvirksomhed såvel nationalt som internationalt.