ChatGPT

ChatGPT

Den digitale medspiller i dansk SMV-land

13-12-2023

Den teknologiske horisont udvides konstant og med den følger spændende innovationer som fx ChatGPT, der er et af mange eksempler på AI. Men hvad kan denne nye teknologi betyde for den almindelige dansker og især for dem, der leder landets små og mellemstore virksomheder?

Introduktion til ChatGPT

ChatGPT er absolut ikke ene om at repræsentere det, vi kalder AI. Det er imidlertid den løsning, rigtig mange taler om. ChatGPT eller tilsvarende løsninger er en webbaseret brugergrænseflade, hvor man kan indtaste et spørgsmål eller en række kommandoer (også kaldet prompts), som systemet herefter giver et bud på.

Tænk på ChatGPT som en utrættelig digital personlig assistent (eller en virkelig hurtig studentermedarbejder), der altid er klar med svar, forslag og forklaringer på tværs af en bred vifte af emner.

ChatGPT i hverdagen

Tænk på Ole, en skolelærer fra Odense. Han er i tvivl om, hvilken bog om rumforskning han skal anbefale til sin klasse. Han spørger ChatGPT:

Kan du anbefale en god bog om rummet for unge?

ChatGPT kunne svare:

Selvfølgelig! 'Rummets vidundere for nysgerrige unge' er en populær bog, der forklarer komplekse rumkoncepter på en letforståelig måde for unge læsere.

Lone, indehaver af en kaffebar i København, tænker på, hvordan hun kan gøre sin kaffe mere unik. Hun spørger:

Hvad er en sjov og unik ingrediens, jeg kan tilføje kaffe?

ChatGPT’s forslag:

Hvad med at prøve lavendel? En smule lavendel sirup kan give din kaffe en aromatisk og beroligende twist, men husk også at indrette din kaffebar i en hyggelig og skandinavisk stil. Mange andre kaffebarer i København er indrettet i mere italiensk stil.

Michael, som hader Excel, er i tvivl om, hvordan en formel skal se ud, hvis han gerne vil regne den procentvise øgning mellem celle A1 og B2. Han spørger ChatGPT:

”Hvordan skriver jeg en formel, der regner den procentvise stigning mellem tallet i A1 og B2?”

ChatGPT’s forslag:

”Hvis du vil anvende denne formel i et regneark som Excel (eller lignende programmer), og du har tallet i celle A1 som dit gamle tal og tallet i celle B2 som dit nye tal, kan du indsætte følgende formel i en celle for at beregne den procentvise stigning: =(B2-A1)/A1*100.”

Mange vil nok tænke, at det er det samme som at google, men AI er noget andet. AI lærer af sig selv og benytter sig ganske rigtigt af mange konkrete informationer, som man også selv kunne finde på nettet, men vigtigst er, at AI forsøger at forstå kontekst og levere et svar ud fra en masse variabler.

ChatGPT og SMV’er: Mulighederne er mange

For SMV-lederen kan ChatGPT være en sand guldgrube:

Rådgivning: Uden behov for eksterne konsulenter kan ledere få hurtige råd om skatteforhold, markedsføringsmetoder eller HR-praksis.

Kreativ brainstorm: Mangler du et nyt slogan for din butik? Spørg ChatGPT! Forestil dig, at Peter, en lokal detailhandlende, spørger: Hvad er et fængende slogan for min skobutik? ChatGPT svarer: Træd frem i verden med stil!

Vigtige overvejelser

Den begejstring, der omgiver ChatGPT, skal dog balanceres med et ansvarsfuldt blik for datasikkerhed:

Fortrolighed: Selvom ChatGPT som udgangspunkt – efter hvad vi ved – ikke gemmer samtaler, bør brugere undgå at dele privat eller følsom information.

Herudover ved vi ikke med 100 % sikkerhed, om ChatGPT bruger de indtastede data til at svare andre på tilsvarende spørgsmål. Det vil være et problem, hvis man beder ChatGPT sortere og sammenfatte en trendanalyse på en masse kundedata, hvorefter disse data (eller konklusionerne heraf) benyttes til, at en konkurrent indirekte får svar på et spørgsmål, som du har stillet. Et tænkt eksempel kunne være, hvis en automekaniker i Slagelse har spurgt ChatGPT om, hvilke markedsføringstiltag der kunne være relevante for at differentiere sig i forhold til sine konkurrenter i lokalområdet Her kunne man forestille sig, at automekanikerens konkurrenter kunne spørge, hvad automekanikere omkring Slagelse gør for at markedsføre sig.

Kritisk tænkning: Alt hvad ChatGPT foreslår, bør tages som vejledning og ikke endegyldige svar. Mange eksperter i AI udtaler dog, at tiden med det tomme papir er slut. AI gør, at hvor man før i tiden startede en opgave ved stirre på et tomt dokument i Word, så vil man have et udgangspunkt med AI-genereret materiale, som man så kan forfine og tilpasse.

Forstå AI: ChatGPT lærer fra de data, den trænes på. Det betyder, at den kan være biased, og den kan ikke erstatte menneskelig dømmekraft.

Tidligere i denne artikel har jeg refereret til ChatGPT som en virkelig hurtig studentermedarbejder. Det er på ingen måde for at tale studentermedarbejdere ned. Tværtimod. Ofte er disse medarbejdere ekstremt effektive og dygtige – og kan slå informationer op på måder, som vi andre ikke kan. Men erfaringen mangler naturligvis. Derfor skal man give helt tydelige og klare instrukser, fordi der ikke er et erfaringsgrundlag at trække på. ChatGPT eller tilsvarende løsninger skal derfor instrueres (promptes) meget klart og tydeligt om, hvad målet er.

AI-løsninger trækker på en masse historisk data. Så husk også, at bias er en væsentlig faktor. Hvis man kunne spørge ChatGPT om, hvilken person der ville være den bedste direktør i en given virksomhed, ville systemet uden ret meget tvivl pege på en mand, fordi den tager udgangspunkt i erfaringer fra fortiden.

Så, hvad gør vi?

ChatGPT repræsenterer en spændende tid i skæringspunktet mellem teknologi og dagligdagsliv, også for SMV’er. Men som med alle teknologiske fremskridt er det vigtigt at anvende den med omtanke. Den kan være et stærkt supplement til forretningen og hverdagen, så længe vi husker at beskytte vores data og bevare vores kritiske sans.

Microsoft lancerer inden længe sin store AI-satsning til bl.a. Office-pakken. Det vil blive synligt i alle mulige små tilføjelser i de programmer, vi kender i forvejen. I Microsoft Teams vil man kunne bede om at få et sammendrag af igangværende møder, som man kommer for sent ind i. En mail i Outlook kan indeholde nogle sætninger, som gør, at Outlook automatisk fortæller dig, at du må bede nogen lave en præsentation til det møde, der omtales i mailen – og at det vil være fint at adressere 10 udvalgte punkter.

AI skal ses som det nye og meget vigtige i den igangværende IT-alder. Da vi fik de personlige computere, anede vi ikke, hvilken revolution der ventede i måden at drive forretning på. Det samme gjorde sig gældende, da vi fik internettet, og det må forventes at gå på samme måde med AI. Vi har ingen ide om, hvordan vores hverdag ser ud om 5-10 år.

Det er en ledelsesopgave aktivt at beslutte, hvilke data og informationer der i virksomhedsregi må bruges til AI, og om en påtænkt AI-løsning skal være online eller kun baseret og tilgængelig for interne medarbejdere, så data ikke slipper ud. Helt overordnet bør ledelsen tage stilling til, om AI-løsninger kan ændre på den måde, de enkelte funktioner i dag passer deres arbejde.

Selvom vi ikke kender fremtiden, så er det sikkert, at den bliver spændende!