Godtgørelse af energiafgifter

Godtgørelse af energiafgifter

Ny publikation

09-04-2010

Som en del af finansieringen af den nye skattereform er der pr. 1. januar 2010 indført øgede miljø- og energiafgifter samt reducerede refusionsmuligheder for erhvervslivet.

Publikationen indeholder en gennemgang af de indførte afgiftsændringer på energiområdet - fordelt på henholdsvis el-afgift og de øvrige energiafgifter. Desuden er der opstillet en skematisk oversigt over ændringerne.