Lønindberetning for personer bosat i udlandet

Lønindberetning for personer bosat i udlandet

Fra og med den 1. januar 2024 skal lønindberetningen for personer bosat i udlandet også indeholde et Tax Identification Number (TIN).

20-12-2023

Gældende regler for indberetning

Danske virksomheder, der udbetaler løn til personer bosat i udlandet, skal efter gældende regler foretage indberetning herom til eIndkomst. Indberetningspligten gælder, uanset om lønnen skal beskattes i Danmark eller ej.

Der skal indberettes en række supplerende personoplysninger – fødselsdato, køn, navn, gade, postnummer, by og landekode. Dette gælder, selv om indkomstmodtageren har et dansk cpr-nummer. 

Oplysningerne anvendes til udveksling af indkomstoplysninger  med modtagerens bopælsland.

Tax Identification Number

De gældende indberetningsregler for løn gælder fortsat i 2024, men udover de supplerende personoplysninger skal der tillige ske indberetning af personens Tax Identification Number (TIN).

TIN udstedes af skattemyndighederne i det land, hvor personen bor. Den danske arbejdsgiver skal af medarbejderen have oplyst TIN, inden der skal indberettes løn for januar 2024.

Formålet med oplysning om TIN til eIndkomst er ganske givet, at det er nemmere for de udenlandske skattemyndigheder at finde ud af, hvem der har fået indkomst fra danske arbejdsgivere og hvor meget.