Rådgivning

Udefinereret

Ustabiitet præger verdensbilledet. 

Folketinget og EU barsler med krav til virksomhederne om bæredygtighed og samfudsansvar.

Endelig tidsfrist for slutafregninger af alle ikke-slutafregnede kompensationsordninger.

Har virkeligheden overhalet fantasien?

Nye barselsregler efter 24:24 model.

Tør man håbe, at corona er historie? I hvert fald i den form, hvor det er en samfundskritisk sygdom og griber ind i både det sociale liv og forretningslivet?

Der har været en del skriverier i medierne om en række store virksomheder, der har været udsat for hackerangreb og mange andre it-katastrofer.

Små og mellemstore virksomheder har under COVID-19-pandemien haft mulighed for at tage rentefrie lån til A-skatter og moms hos Skattestyrelsen.

Allerede i forrige nummer af Facit gav vi i lederen udtryk for bekymring over en mulig overophedning af økonomien.

Investering af pensions­midler i unoterede aktier er en ofte overset mulighed

Vi ser indad på sagen

Fremtiden - Lars Hjort og krystalkuglen

Bobler er oppe i tiden

Regulering og følgerne

Hvordan man blæser i fløjten

Nye regler vedtaget

Gør vi det svært for os selv?

Brexit i et lidt større perspektiv

Lovforslag betyder, at lønkompensation, der tilbagebetales, ikke skal beskattes

Vi tager temperaturen

Slut med mulighed for unoterede aktier i aldersopsparingsdepoter

Den "rigtige" erklæring

Kan man se noget i krystalkugler?

Efter corona

Gammel vin på nye flasker?

Kan vi spå om fremtiden?

Først nu skal vi bruge de nye ferieregler

Lovforslaget er vedtaget den 24. marts 2020

Overblik over hjælpepakker til det danske erhvervsliv

Vi er klar til at hjælpe dig!

Rule Britannia!

Storbritannien stod af

Virksomhed til salg - hvilke tanker bør man gøre sig?

Endeløs liste med forundrende emner?

Hvad man (også) kan bruge sin revisor til

Dette er ikke en opskrift!

Formentlig er der lovændringer i sigte

Hensigten er at styrke indsatsen mod blandt andet hvidvask

Klimainformationer synes ofte at være brudstykker af den større sammenhæng

Hvem kan blive ramt - og hvorfor?

Når der udloddes udbytte uden for den ordinære generalforsamling

Tingene bør skilles ad i administrationen

Ændring i kapitalkravene – og af andre regler

Rentens størrelse har betydning

Ny ferielov på vej

Kundekendskab og kontanter ...

Nye regler på vej