Rådgivning

Udefinereret

Allerede i forrige nummer af Facit gav vi i lederen udtryk for bekymring over en mulig overophedning af økonomien.

Investering af pensions­midler i unoterede aktier er en ofte overset mulighed

Vi ser indad på sagen

Fremtiden - Lars Hjort og krystalkuglen

Bobler er oppe i tiden

Regulering og følgerne

Hvordan man blæser i fløjten

Brexit i et lidt større perspektiv

Nye regler vedtaget

Gør vi det svært for os selv?

Lovforslag betyder, at lønkompensation, der tilbagebetales, ikke skal beskattes

Vi tager temperaturen

Slut med mulighed for unoterede aktier i aldersopsparingsdepoter

Efter corona

Den "rigtige" erklæring

Kan man se noget i krystalkugler?

Gammel vin på nye flasker?

Kan vi spå om fremtiden?

Først nu skal vi bruge de nye ferieregler

Lovforslaget er vedtaget den 24. marts 2020

Overblik over hjælpepakker til det danske erhvervsliv

Vi er klar til at hjælpe dig!

Rule Britannia!

Storbritannien stod af

Virksomhed til salg - hvilke tanker bør man gøre sig?

Dette er ikke en opskrift!

Endeløs liste med forundrende emner?

Hvad man (også) kan bruge sin revisor til

Hvem kan blive ramt - og hvorfor?

Formentlig er der lovændringer i sigte

Hensigten er at styrke indsatsen mod blandt andet hvidvask

Klimainformationer synes ofte at være brudstykker af den større sammenhæng

Når der udloddes udbytte uden for den ordinære generalforsamling

Tingene bør skilles ad i administrationen

Ændring i kapitalkravene – og af andre regler

Ny ferielov på vej

Rentens størrelse har betydning

Kundekendskab og kontanter ...

Nye regler på vej