Rådgivning

Udefinereret

Har virkeligheden overhalet fantasien?

Nye barselsregler efter 24:24 model.

Små og mellemstore virksomheder har under COVID-19-pandemien haft mulighed for at tage rentefrie lån til A-skatter og moms hos Skattestyrelsen.

Tør man håbe, at corona er historie? I hvert fald i den form, hvor det er en samfundskritisk sygdom og griber ind i både det sociale liv og forretningslivet?

Der har været en del skriverier i medierne om en række store virksomheder, der har været udsat for hackerangreb og mange andre it-katastrofer.

Allerede i forrige nummer af Facit gav vi i lederen udtryk for bekymring over en mulig overophedning af økonomien.

Investering af pensions­midler i unoterede aktier er en ofte overset mulighed

Fremtiden - Lars Hjort og krystalkuglen

Bobler er oppe i tiden

Vi ser indad på sagen

Regulering og følgerne

Hvordan man blæser i fløjten

Gør vi det svært for os selv?

Brexit i et lidt større perspektiv

Nye regler vedtaget

Lovforslag betyder, at lønkompensation, der tilbagebetales, ikke skal beskattes

Vi tager temperaturen

Slut med mulighed for unoterede aktier i aldersopsparingsdepoter

Kan man se noget i krystalkugler?

Efter corona

Den "rigtige" erklæring

Gammel vin på nye flasker?

Først nu skal vi bruge de nye ferieregler

Kan vi spå om fremtiden?

Lovforslaget er vedtaget den 24. marts 2020

Overblik over hjælpepakker til det danske erhvervsliv

Vi er klar til at hjælpe dig!

Storbritannien stod af

Virksomhed til salg - hvilke tanker bør man gøre sig?

Rule Britannia!

Endeløs liste med forundrende emner?

Hvad man (også) kan bruge sin revisor til

Dette er ikke en opskrift!

Klimainformationer synes ofte at være brudstykker af den større sammenhæng

Hvem kan blive ramt - og hvorfor?

Formentlig er der lovændringer i sigte

Hensigten er at styrke indsatsen mod blandt andet hvidvask

Tingene bør skilles ad i administrationen

Når der udloddes udbytte uden for den ordinære generalforsamling

Ændring i kapitalkravene – og af andre regler

Rentens størrelse har betydning

Ny ferielov på vej

Kundekendskab og kontanter ...

Nye regler på vej