COVID-19 Links

Der er flere hjemmesider, hvor god og overskuelig vejledning kan hentes. Her er et udpluk:

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-dansk-erhvervsliv

Ansøgning hos Erhvervsstyrelsen

https://indberet.virk.dk/

​Virksomhedsguiden (Erhvervsstyrelsen)​

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Erhvervsstyrelsen

Nye midlertidige regler om frist for indsendelse af årsrapport

https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-midlertidige-regler-om-frist-indsendelse-af-aarsrapport

Dansk Erhverv Q/A

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/coronavirus---10-sporgsmal-og-svar/

Dansk Erhverv har udarbejdet en udførlig vejledning til brug for de virksomheder, der er omfattet af den nye lønkompensationsordning.

Ordningen kan anvendes af private virksomheder i perioden fra 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

https://www.danskerhverv.dk/corona/vejledning-om-lonkompensation/

Dansk Industri

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/covid-19/

Lån med sikkerhed fra vækstfonden

https://vf.dk/finansiering/covid-19-garanti-smv/

Sundhedsstyrelsen

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Vi opdaterer løbende med nye nyttige links.

Vi vil gerne gentage, at hvis du er i tvivl – eller hvis du gerne vil have en samtale om dine egne forhold, er vi klar. Ring eller skriv, det vigtigste er, at vi står sammen og hjælper hinanden!