Revision & regnskab

Udefinereret

Nye og skærpede krav til digitalisering af bogføringen.

Kvaliteten af revisors systemer og opgaveløsninger kontrolleres af myndighederne. 

Folketinget har vedtaget nye regler om revisorinvolvering.

Ledelsen skal informere om væsentlig usikkerhed.

Nye frister i regnskabsklasse B og C.

Ovenstående forkortelser var indtil for relativt nylig forbeholdt kredsen af (meget) store virksomheder og dertilhørende investorer, långivere og analytikere.

Desværre blev 2021 igen et år, der stod i COVID-19-pandemiens tegn.

I mange selskaber vil man igen i 2022 have et ønske om at afholde generalforsamling helt eller delvist elektronisk.

En revisor udfører mange forskellige arbejdsopgaver og skal i denne forbindelse efterleve lovreguleringen inden for sit felt, herunder hvidvaskloven.

Swap er blevet endnu sværere

Hvordan påvirkes regnskaberne af pandemien?

Tror du, at omsætning er lig med omsætning?

Hvad kan vi vente?

Udbyttet skal være lovligt

Nu er det alvor ...

En anden slags pakke

Der kommer et regnskab, der skal gøres op

Din revisor har pligt til at ”sladre”!

De kontante midler kan reduceres ved stiftelse

Er der spor af klimaet i årsrapporterne?

Tillid er godt, men kontrol er bedre

- og hvad sker der så?

Hvad ligger der bag dette mærkelige ord?

Et overblik over udviklingen i regnskabernes indhold fra 1930 til nu

58 % af alle små og mellemstore virksomheder har fejl i det regnskab, de indberetter til skatteforvaltningen.

En helt anderledes og overraskende indgangsvinkel til revisorer

Et kig på fremtidens udvikling i samarbejdet mellem kunde og revisor

Det var Facit nr. 100 - og inden længe kommer nr. 101. Så kommer nr. 102 - og så videre ...

To væsentlige rådgivere for kunderne har både individuelle og fælles områder for assistancen til kunderne

- men meget er fortsat ved det gamle

En brugerrepræsentant ser på vores ydelser til kunderne - hvad giver værdi?

En introduktion til jubilæumsnummeret

Der kan ikke længere stiftes nye iværksætterselskaber - og baggrunden herfor!

Et historisk tilbageblik over emner fra de forgangne 25 år

Er det en debat om ny vin på gamle flasker?

”Samtidighedsferie” og administrative udfordringer

Revisorer spørger om mange ting

Forbedrede regler på vej

Kan og vil digitaliseringen tage over?

Kære regnskabslæser!