Skat

Udefinereret

Det betaler sig at søge kompetent rådgivning, da boligkøb i udlandet er komplekst. 

Dataanalyse og samkøring af data skal afsløre omgåelse af reglerne.

Den skattemæssige behandling af kryptovaluta giver udfordringer.

Kørsel på vegne af et koncernselskab, der ikke er kontraktpart i en splitleasingaftale, er ikke erhvervsmæssig kørsel.

Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen? Det kommer normalt an på, hvor mange tommer skærmen er.

Bogføring af leasingudgifter og øvrige biludgifter i virksomhedsskatteordningen betød, at den selvstændigt erhvervsdrivende blev beskattet af to firmabiler. Det var ikke det, ejeren havde regnet med.

… men servicefradraget lever videre

Den nye skatteminister har fremsat et lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget fra og med den 1. april 2022.

Ændring af moms­grundlaget ved salg af udlejningsbiler mv.

Hvem? Hvornår? Hvordan? Husk GDPR

Ny byretsdom om maskeret udlodning ved køb af ejendom

– i krydsfeltet mellem selskabsret og skatteret

Ny kendelse om bundfradrag

Højesteret fastsætter beskatningsmåden i ny afgørelse

Hvem skal betale skatten?

Husk at anvende de korrekte rubrikker i selvangivelsen

Udveksling af skatteoplysninger inden for EU

Iværksætterkulturen i disse tider

1.200 kr. til restaurantbesøg, forlystelser, overnatning på hoteller mv.

UK er ude af EU - hvad nu?

Hvornår er man skattepligtig?

Ændring af beregningsmetoden

Ny opgørelsesmetode fra 1. juli 2021

Nyt lovforslag kan betyde skattefrihed

Lovforslag om større fradrag for håndværks- og serviceydelser i 2021

Lovforslag om ændret beskatning af fri bil

Undgå at betale renter af restskatten!

Folketingets initiativer

Bedre vilkår for nye og mindre virksomheder

Ny afgørelse fra Landsskatteretten

Effektiv stigningsbegrænsning

En håndsrækning under coronakrisen

Udsigt til lavere ejendomsskatter

Hvordan beholdes skatteværdien af et underskud?

Frister for betaling af skatter mv. udskydes som følge af COVID-19-krisen

Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber

Genberegning af beskatningsgrundlaget

Fri bevægelighed inden for EU vanskeligt i praksis

Nye regler om beregningsgrundlaget

Hvad betyder det for skat, moms, told og afgifter?

Ny Landsskatteretskendelse stadfæster bindende svar fra Skatterådet

Undgå renter på restskatten - betal inden nytår!

Er frem og tilbage lige langt?

En del af forslag til finanslov for 2020

Fri bevægelighed inden for EU vanskeligt i praksis

Nye afgiftssatser fra og med 2020

Fortsat beskatning af fri telefon og arbejdsgiverbetalt internet

Fordele og ulemper ved at købe en bolig til de unge - eller til de ældre

Hvad er betingelserne for at betale halv dansk skat eller eventuelt ingen dansk skat? Skatterådet er kommet med en afgørelse.

Hvad forstås ved nyvognsprisen? Læs om en landsretsdoms herom.

Ingen beskatning af fri bil

Nu kan der være relevante overvejelser om registrering af el-varme

Rapport fra en gulvspand - en tankevækkende kommentar fra en ekspert om et emne, der vedrører os alle

Man skal ikke stå til søs med opgørelse af beskatningen af blandede ejendomme

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?

Mulighed for skatteudskydelse

Ny Østre Landsretsdom

Risiko for trippelbeskatning: Hvem har tjent pengene?

Indefrysning af grundskyld

Mulighed for skattefri præmie på 30.000 kr.

Muligheder via "særlig pensionsopsparing"

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere

Pas på når du anvender virksomhedsordningen!

Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår

Lovforslag om ændring af ordningen

Overblik over reglerne for rentebetaling

Gælder allerede fra 1. januar 2018

Nykøbt ejendom solgt til børn og børnebørn med et tab på 30 mio. kr.

Hvad skal der forstås ved "nyvognsprisen", når bilen ikke er helt ny?

Lovforslag på vej

Beskatning – hvad er op og ned?

Lavere skat på arbejde og større fradrag for pension

Ingen ændrede skattepligtsregler inden sommerferien

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag

Hvordan er det lige med fradrag i skat og moms?

Ny højesteretsdom om beskatning af fri bil

Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

Vi gennemgår en række lovforslag

Der kan spares op til ca. 10.000 kr. i skat

Overblik over reglerne for rentebetaling

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter

Der er indgået politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne

Vær opmærksom på formalitetskravene!

Skattelettelser på vej?