Skat

Udefinereret

Fordele og ulemper ved at købe en bolig til de unge - eller til de ældre

Hvad er betingelserne for at betale halv dansk skat eller eventuelt ingen dansk skat? Skatterådet er kommet med en afgørelse.

Hvad forstås ved nyvognsprisen? Læs om en landsretsdoms herom.

Ingen beskatning af fri bil

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?

Mulighed for skatteudskydelse

Nu kan der være relevante overvejelser om registrering af el-varme

Rapport fra en gulvspand - en tankevækkende kommentar fra en ekspert om et emne, der vedrører os alle

Man skal ikke stå til søs med opgørelse af beskatningen af blandede ejendomme

Nykøbt ejendom solgt til børn og børnebørn med et tab på 30 mio. kr.

Ny Østre Landsretsdom

Der er indgået politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

Hvad skal der forstås ved "nyvognsprisen", når bilen ikke er helt ny?

Muligheder via "særlig pensionsopsparing"

Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne

Vi gennemgår en række lovforslag

Lovforslag på vej

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere